Houtbewerking, schrijnwerk en interieur op maat

Privacy

Deze website is eigendom van Houtbewerking Vandenberghe Bart bv

Contactgegevens

Houtbewerking Vandenberghe Bart bv
Adres: Dikkebusseweg 303A 8908 Vlamertinge
Gsm: 0498/27 45 22
Contact: www.vandenberghe-houtbewerking.be/contact
Ondernemingsnummer: BTW BE 0832.625.333
RPR Gent, Afdeling Ieper

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Privacybeleid

Houtbewerking Vandenberghe Bart bv, de verantwoordelijke voor de verwerking, verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe.

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de Houtbewerking Vandenberghe Bart bv dienstverlening. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Houtbewerking Vandenberghe Bart bv Dikkebusseweg, 303A 8908 Vlamertinge, of via het contactformulier www.vandenberghe-houtbewerking.be/contact.

Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan partners of bij Houtbewerking Vandenberghe Bart bv aangesloten organisaties.

De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Houtbewerking Vandenberghe Bart bv Dikkebusseweg, 303A 8908 Vlamertinge, of via het contactformulier www.vandenberghe-houtbewerking.be/contact, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wil je hier meer over weten?

Heb je nog vragen of zijn er nog dingen onduidelijk? Neem gerust contact met ons op! 
Wij geven jou graag meer uitleg over onze producten. Samen zoeken we graag naar de beste oplossing.